Om Vedic Art

CP Paintbrushes

VEDIC ART

“Med penslarna i himlen och fötterna på Jorden”

Ett kreativt sätt för självmedvetenhet. Att delta i en Vedic Art-kurs är ett underbart sätt för dig att ansluta till din kreativitet, minska stress och befria potentialen för nya idéer.

Det finns inga krav; varje person kommer i kontakt med – och skapar från – sin egen inre källa.

När du öppnar för din kreativa impuls och finner ett balanserat fokus, som inkluderar fokusering på de positiva sensoriska upplevelser du kan få tillgång till i varje ögonblick, ökar detta din känsla av välbefinnande och öppnar dörrar som kan ha stängts tidigare.

Vedic Art grundades av den Svenske konstnären Curt Kallmann, för 40 år sedan valdes Curt Kallmann av Maharishi Mahesh yogi för att utveckla denna metod så att de Vediska principerna kunde förstås av västerländska människor.
Vedisk konst tillhör inte någon religion. Metoden är inte relaterad till någon specifik konststil

Vedic Art’s essens är de 17 principerna från de 5000 år gamla antika Vedorna. Efter att Curt gått 2010 tog hans son Johannes över Vedic Art-skolan i Sverige och många av hans elever sprider nu denna fantastiska metod för att väcka kreativitet runt om i världen.