All posts filed under “Vedic Art

”Jag tackar er för att du erbjuder ditt hjärtas rymlighet och låter mig andas, skapa, vara tyst, vara bullrig, äta, sova, drömma, gå, prata och framför allt att måla till mitt hjärta. Det var en glad möjlighet för mig att gräva djupt och bryta igenom min hämmande slöja av rädsla.” Carolina