”Så länge jag kan minnas har målning

och naturen varit min drivkraft i livet.”

CHRISTINE PERSSON

Jag erbjuder Vedic Art
och Way of Nature workshops.